man
 

KWALITEIT
kwaliteit volgens de huisstijlbanknorm
Uw huistijlgegevens
komen volgens profes-
sionele normen en kwali-
teit (Huisstijlbanknorm) beschikbaar op het
internet.

EIGEN DOMEINNAAM
uw huisstijl veilig online opgeslagen
U heeft een eigen veilge opslag op internet voor
uw huisstijl.
Op uw eigen domeinnaam uwbedrijf.huisstijlbank.nl.

VOOR PROFESSIONALS
huisstijlinformatie voor professionals
Professionals zoals druk-
kers, beletteraars, web- designers, advertentie-
bureau's enz. kunnen nu feilloos uit de voeten met
uw huisstijlgegevens.

De Huisstijlbank zorgt er-
voor dat uw huisstijl altijd
op de juiste manier wordt gebruikt.


 

HUISSTIJLPAGINA
huisstijlpagina als voorbeeld voor uw huisstijlmanagement
Uw huisstijl heeft zijn eigen webpagina met alle profes-
sionele gegevens direct toegankelijk.
Uw huisstijl is te download-
en in EPS-, AI-, JPG- en PNG-formaat.

NOOIT MEER ZOEKEN
door het huisstijlmanagement van de huisstijlbank.nl nooit meer zoeken naar uw huisstijl
Door uw eigen domein-
naam en de mogelijkheid een banner met link te plaatsen op uw website,
kan een ieder beschikken over de juiste gegevens
van uw huisstijl.

BANNERS
via deze banners vind u onze huisstijl
kleine banner
Op uw website een directe link naar uw online huisstijl-
gegevens.

Download hier onze huisstijlinformatie op De Huisstijlbank.nl 

HUISSTIJLMANAGEMENT -> eenvoudig en simpel met De Huisstijlbank !

Een huisstijl ontwerpen is één, de huisstijl onderhouden is twee.
Doorgaans gaat alle aandacht uit naar het ontwerp en de implementatie, waarmee enorme investeringen gemoeid zijn. Het bewaken en onderhouden van de huisstijl schiet er in het vervolg echter vaak bij in en heeft het karakter van nazorg.

Huisstijlmanagement waarborgt visuele identiteit.
Soms krijgt een ontwerper de opdracht een hele nieuwe visuele identiteit voor een organisatie te ontwikkelen.
Vaker echter wordt door de opdrachtgever een huisstijl aangereikt en moet de ontwerper het creatief materiaal binnen bepaalde grenzen produceren. Sommige huisstijlen kennen nauwelijks richtlijnen voor de toepassing van het logo en andere huisstijlen zijn uitgebreid en gedetailleerd beschreven.
Of het creatieve ontwerp is uitgevoerd in de 'geest van de huisstijl', hangt sterk af van de aangeleverde informatie.
en heeft ook betrekking op andere fasen in de levenscyclus van de huisstijl. Een belangrijk uitgangspunt bij het ontwikkelen van een huisstijl is dat deze past bij de organisatie. Belangrijk bij huisstijlmanagement is dat de huisstijl passend blijft bij de organisatie. Hier wordt ingegaan op de reikwijdte van een huisstijl, huisstijlmanagement en de rol van de ontwerper daarin.

De visuele identiteit van een organisatie
Als het begrip huisstijl wordt vertaald naar 'de stijl van het huis', is uitgewerkt in huisstijlelementen, zoals het logo, de huiskleuren, typografie en grafische elementen (2D en 3D).
In de toepassing van de huisstijl wordt de organisatie zichtbaar en herkenbaar.
De visuele identiteit kan worden toegepast op onder andere gebouwen, terreinen, inrichting en kleding.
Een organisatie presenteert zich door de gevelbelettering of een huisstijlelement, zoals de gele lijn op de gebouwen van de Belastingdienst.
Maar ook gebouwen zelf kunnen huisstijl zijn, zoals de gebouwen van Ikea of McDonalds. Winkelketens hebben niet altijd de mogelijkheid om zich middels het gebouw zelf te presenteren; de gevelbelettering (uiteraard in de huisstijl) maakt het publiek kenbaar dat ze daar gevestigd zijn. Binnen worden de mogelijkheden voor de identificatie niet onbenut gelaten; vloerbedekking, interieurobjecten zoals balies en displays, kleding van het personeel, enzovoort.
dan wordt het toepassingsgebied ineens veel groter.
Hieronder vallen ook de manier van communiceren, verbaal of schriftelijk, de aanspreekvormen en tone-of-voice in folders, brochures en brieven, en het gedrag van medewerkers, zoals het aannemen van de telefoon en de ontvangst van klanten.
Ook geluid kan tot de huisstijl horen, denk bijvoorbeeld aan reclametunes op radio en tv of het audiologo van de publieke omroep. Zoals de schelp zonder de naam duidelijk Shell visualiseert, leggen na verloop van tijd de audiotunes direct een relatie met de organisatie die de reclame uitzendt.


Huisstijltest
Wilt u weten of uw huisstijl op de juiste manier wordt gebruikt ?
Doe de Huisstijltest... 

De Huisstijlbank.nl -> een zorg minder!

De Huisstijlbank.nl
Oosterweg 1
1619 AC Andijk
Tel.:     0228 59 33 59
Fax.:    0228 59 25 14
E-mail:
info@huisstijlbank.nl

uw huisstijl in goede kwaliteit 24/7 beschikbaar
De Huisstijlbank.nl © 2007   |   T 0228 59 33 59   |   E-mail   |   voorwaarden   |   disclaimer